Wedstrijden


Algemeen
Organisatie
Disciplines
Leeftijdscategorieën
Algemeen

Danssport is dansen als sportactiviteit. De term wordt gebruikt voor dansen die in competitie- of wedstrijdverband worden beoefend.

Oorspronkelijk betrof het stijldansen, maar tegenwoordig worden vele dansen in (inter)nationaal wedstrijdverband beoefend. Voor deze vormen van dansen is dus, naast de recreatieve beoefening van de dans, ook een wedstrijdcircuit.

Voor stijldansen zijn in meerdere categorieën internationale wedstrijden. Danssport is een kandidaat olympische sport en was dat ooit in de jaren dertig. Op de Wereldspelen in 2005 was dansen een van de medaillesporten.

In 1909 werden in Parijs de eerste wereldkampioenschappen stijldansen gehouden. Tegenwoordig organiseren verschillende organisaties in Nederland stijldanswedstrijden. Zoals de hierboven genoemde NADB en de Nederlandse Danssport Organisatie. In het studentencircuit worden speciale studentenwedstrijden gehouden, zoals het European Tournament for Dancing Students en het NSK Stijldansen.

Er is een druk wedstrijdcircuit met in het dansseizoen meerdere wedstrijden per maand.

Danssport en de Olympische Spelen

In 1997 heeft het Internationaal Olympisch Comité (IOC) de danssport officieel erkend als sport, waardoor de WDSF een door het IOC erkende sportfederatie werd. Ondanks druk van het WDSF is de danssport tot nu toe geen olympische medaillesport. Wel is de danssport een sport op de Wereldspelen. In 2005 was het daar een van de medaillesporten. Ook is het een medaillesport op de Aziatische Indoorspelen.

De WDSF onderscheidt in danssport de secties Ballroomdans (ook wel standaarddans), Latijns-Amerikaanse dans en Ten Dance. Naast deze internationaal vertegenwoordigde "secties" worden ook (inter)nationale wedstrijden gehouden.

Organisatie

De World DanceSport Federation (WDSF), voorheen International DanceSport Federation (IDSF), is een internationale sportkoepel voor amateurdansers. De WDSF vertegenwoordigt meer dan 90 landen over de hele wereld (januari 2012).

De World Dance Council(WDC), van 1996 tot 2006 bekend als de World Dance & Dance Sport Council (WD&DSC), is een internationale overkoepelende organisatie voor professionele dansers.
In Nederland is de Nederlandse Algemene Danssport Bond (NADB) de vertegenwoordiger van de danssport binnen de Nederlandse sportkoepel NOC*NSF. Dansers in Nederland zijn verbonden aan de NADB via de Vereniging van Dansers in Nederland (VDN).

De Vereniging Beroeps Danssport (VBD) is de vertegenwoordiging van de professionele danssport in Nederland.

Disciplines

Stijldansen als sport wordt beoefend in meerdere disciplines, elke in diverse leeftijdsklassen:
Standaarddansen:

Latijns-amerikaanse dansen:Formatiedansen, zowel standaard- als latijns-amerikaanse dansen:

Ten dance-alle standaard- en latindansen worden gedanst:

Show dance:

Exibition dance:

Freestyle dance :

Grand slam:

Leeftijdscategorieën

6-9 jaar:

10-11 jaar:

12-13 jaar:

14-15 jaar:

16-18 jaar:

19-35 jaar:

vanaf 35 jaar-senioren: